DUA Sana Bana Özel 

CUMA GÜNÜ YAPILDIĞINDA MUTLAKA KABUL OLUNACAK BİR DUA

CUMA GÜNÜ YAPILDIĞINDA MUTLAKA KABUL OLUNACAK BİR DUA
Rivayet edildiğine göre; şu dua Rasûlullâh ﷺ’e arz edildiğinde: “Eğer cuma günü bir saatte (özellikle güneşin batmasına yakın olduğu dakikalar veya imamın minbere çıkışından namazın bitişine kadar olan zaman dilimi gibi gizlenen kabul saatinde) doğu ile batı arasında bulunan herhangi birşey hakkında (dua ve beddua mahiyetinde) bu dua ile Allâh-u Te’âlâ’ya yalvarılacak olsa, elbette sahibi için icâbet olunur (duası kabul edilir. O dua da):

‘Lâ ilâhe illâ ente yâ Hannânü, yâ Mennânü, yâ Bedî’a’s-semavâti ve’l-erdı, yâ Ze’l-celâli ve’l-ikrâm’
لَا إِلَهٙ إِلَّا أَنْتٙ يٙا حٙنّٙانُ يٙا مٙنّٙانُ يٙا بٙدِيعٙ السّٙمٙاوٙاتِ وٙ الْأَرْضِ يٙا ذٙا الْجٙلٙالِ وٙ الْإِكْرٙامِ

‘Senden başka hiç bir ilâh yoktur, ey çok acıyan, ey bolca lutfeden! Ey göklerin ve yerin eşsiz yaratıcısı! Ey celâl ve ikrâm sahibi! (Şu muradımı ihsan eyle)’ (duasıdır)”.

 [Târîhu Bağdâd, no:1780, 4/115; Câmi’ul Ehâdis, no:19022]

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!