DUA Sana Bana Özel 

CİN MUSALLATINI ÖNLEMEK İÇİN ÇOK TESİRLİ DUA

 “HASBİYALLAHU Lİ DİNİ.
HASBİYALLAHU LİMA EHEMMENİ.
HASBİYALLAHU LİMEN BAĞE ALEYYE.
HASBİYALLAHU LİMEN HASEDENİ.
HASBİYALLAHU LİMEN KÂDENİ Bİ SUİN.
HASBİYALLAHU İNDEL MEVT.
HASBİYALLAHU İNDEL MES’ELETİ FİL KABRİ.
HASBİYALLAHU İNDEL MÎZAN.
HASBİYALLAHU İNDES-SIRAT.
HASBİYALLAHU LÂ İLAHE İLLA HU.ALEYHİ 


TEVEKKKELTÜ VE İLEYHİ ÜNÎB…”
(Hakimi Tirmizi 2/14,
Suyuti,Dürrül Mensur 2/390Kenzul Ummal 3/155)

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!