DUA Sana Bana Özel 

BEDENi NURLANDIRAN iSM-i ŞERiF

ismi-serif-001.jpgismi-serif-001.jpg
“Ey her şeyin nûru(nu temin edeni) ve hidayet (eden)i! Sen karanlıkları nûrunla yar(ıp aydınlat)ansın. Yâ Nûr!” Her kim bu ism-i şerîfi her gün bin yüz on bir (1111) kere zikretmeye devam ederse, bu ism-i şerîfin bereketiyle o kişinin zâhiri (bedeni) ve bâtını (kalbi) nurlanır. Bu ism-i şerîf birçok nurları ve sırları açığa çıkartan bir ism-i şeriftir. Havas ilminin ehli bu ism-i şerîfe “Münevvir (nurlandırıcı)” ismini vermişlerdir.
(Sühreverdî, Şerhu’l-esmâi’l-erbaʽîn, Yazma Nüsha, Ayasofya, no:377, verak:114; Ayasofya, no:3358, verak:149; Yazma Bağışlar, no:2773, verak:13; Beyazıd Devlet, no:1256, verak:21; Ahmet Mahmut Ünlü, Erba‘în-i İdrîsiyye, sh:200)
Kaynak : Cübbeli  Ahmet Hoca Efendi

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!