Sana Bana Özel SPİRİTÜEL 

Baş Melek Mikail Mesajın Var

Baş Melek Mikail (Mikha’el) Tanrı’nın kendisinden yarattığı ilk varlık, ilk melektir. Tanrı’nın dört baş meleğinden biridir. Kendisinden sonra Evren’in ve diğer tüm varlıkların yaratılışında Tanrı’nın yanında yer almıştır.

Baş Melek Mikail, Evren’in düzeninden ve koruyuculuğundan sorumlu, olumsuz enerjiyle savaşan ve olumsuz enerjiyi arındıran Baş Melektir. Semavi ordunun komutanı, Baş Meleklerin lideridir.

Mikha’el “Tanrı Kimdir” anlamına gelir. Melek Mikail bütün dinlerde tanınır ve kabul edilir. Hristiyanlıkta Kutsal Ruh ile (Ruhulkudüs) eşit tutulur. Tüm melekler gibi dişil yada eril değildir, görünmek istediği şekilde görünebilir.

Enerjisi altın sarısı, mor ve mavi renklerde algılanır.

Baş Melek Mikail’in enerjisi arıtan, nötrleyen ve olumsuz enerjiyi temizleyen çok güçlü bir enerjidir.

Bazı inanışlara göre Baş Melek Mikail, dünyada bedenli olarak görev almış tek Baş Melektir.

Yardıma çağrılan her an yardıma sevgiyle gelir, koruma istenilen her an korur ve yardım eder.

Dünya projesinin kuruluş ve diğer çeşitli evrelerinde olduğu gibi Uyumlu Evre’ye geçiş döneminde de dünyadan ve insanlığa yardımdan sorumlu Baş Melektir.

BAŞ MELEK MİKAİL ENERJİSİ

Baş Melek Mikail Enerjisinin kaynağı, Tanrı’nın kendisidir. Baş Melek Mikail’in enerjisi sevgi ve ışık enerjisidir. Baş Melek Mikail Enerjisi ile uyumlaması ile aktarılan frekans, Baş Melek Mikail’in “şifa ve arındırma” frekansıdır ve çok güçlüdür.

Baş Melek Mikail Enerjisi demek, Baş Melek Mikail’in izniyle, onun frekansından kaynağa bağlanmak, “şifa ve arındırma” enerjisini sonsuz Kaynaktan çekmektir.

Baş Melek Mikail Enerjisi, Dünya’nın Altın Çağ’a (Uyumlu Evre) geçiş döneminde büyük önem taşımaktadır.

Dünya Enerjisinin yükseldiği, insanların bilincinin, farkındalığının yükseldiği ve insanın Tanrısal Varlığına sahip çıktığı bu dönemde “niyet etmenin” önemini ve gücünü biliyoruz.

Baş Melek Mikail Enerjisiyle niyet ya da dua ederken tek yapmamız gereken, samimi olmak ve bütün dualarımızı kalp çakramızla yani sevgiyle yapmaktır.

Melek Mikail Enerjisine bir kez uyumlanmak yeterlidir. Uyumlanmadan sonra enerji akışını başlatmak için iki elimizi kalp çakramız hizasında avuç içlerimiz birbirine yapışık şekilde bir araya getirin ve “Tanrım Melek Mikail enerjisini açmak için senden ve Melek Mikail’den izin istiyorum. Melek Mikail Enerjisi sevgiyle açılsın ve ellerimden akmaya başlasın.”

Enerji akışını hissetmek için kısa bir süre bekleyip ve akışı hissettikten sonra dua ve niyetlerinizi söyleyebilirsiniz.

Eğer başka birine Melek Mikail Enerjisi göndereceksiniz aynı şekilde enerjiyi açarak, o kişiye göndermek için Tanrı’dan ve Melek Mikail’den izin isteyin. Avuç içlerinizde ya da parmaklarınızda akışı hissettikten sonra dua ve niyetinizi gönderin.

Melek Mikail Enerjisi ile ilgili çalışmanızı tamamladıktan sonra Tanrı’ya ve Melek Mikail’e teşekkür ederek kapatın.

Melek Mikail Enerjisi’ni başkasına göndermek için:

“Melek Mikail’in Enerjisi …….’ye aksın. (huzur, mutluluk için) Melek Mikail’e teşekkür ederim.” (Gönderilecek kişinin izninin alınması önemlidir. Ya da Yüksekbenliğinin izniyle gönderilebilir.)

Melek Mikail Enerjisi ile kendinize şifa vermek için:

“Melek Mikail bana aksın ve uygun şifa, onarım ve arındırmayı gerçekleştirsin. Bütünün hayrına olacak şekilde.”

Melek Mikail Enerjisi ile niyet etmek için:

“Ben Tanrı’ya dua ediyorum. Ben ……..’ye niyet ediyorum. Tanrı’dan bunun için yardım istiyorum ve Tanrı’ya teşekkür ediyorum. Melek Mikail’in enerjisi bu niyetime aksın ve niyetimin gerçekleşmesine yardım etsin. Melek Mikail’e teşekkür ederim.”

Örnek:
“Ben uygun bir eve sahip olmaya niyet ediyorum.”
“ Ben uygun bir işe sahip olmaya niyet ediyorum.”

Niyeti başkasının adına yapamazsınız. O kişi isterse, yol göstermenizle kendi niyet edebilir ve siz onun niyetine Melek Mikail Enerjisi gönderebilirsiniz. Ya da başka bir kişi için Tanrı’ya dua edebilir, yardım isteyebilirsiniz. (Bütünün hayrına olacak şekilde.)

Melek Mikail Enerjisi ile arınmak için:

“Ben Tanrı’ya dua ediyorum. Ben …….. endişemi/korkumu sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum. ……. endişem/korkum sevgiye dönüşüyor. Bu niyetim için Tanrı’dan yardım istiyorum ve Tanrı’ya teşekkür ediyorum. Melek Mikail’in Enerjisi, sevgiyle bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun.”

Arınma Niyeti Örnekleri:

Değersizlik duygusu
Başarısızlık korkusu
Kıskançlık duygusu
Para ile ilgili olumsuz duygular
Kendine öfke
Karşı cinsle ile ilgili olumsuz duygular
Yalnızlık korkusu
Ölüm korkusu
Bağımlılık duygusu…

Melek Mikail Enerjisiyle korunma duası:

“Yaratıcı Kaynak Tanrı’ya dua ediyorum. Senin evrensel amacına uymayan, senin sevgini taşımayan hiçbir enerjinin üzerimde etki sağlamasını ve bana yaklaşmasını istemiyorum. Bunun için ayırt etme yeteneğini diliyor ve korunmaya niyet ediyorum.”

Melek Mikail Enerjisi’nin gün içinde kullanımı:

Melek Mikail Enerjisi’nin günlük yaşamımızda her an yardım istemek için kullanabiliriz. Reiki gibi enerjiyi açarak ve niyet ederek kullanabiliriz. Günlük yaşamınızda kullanabileceğiniz değişik niyet örneklerini aşağıda bulabilirsiniz:

“Melek Mikail Enerjisi eşimle aramıza aksın ve aramızdaki sorunları sevgiye dönüştürsün.”
“Melek Mikail Enerjisi bu toplantıma aksın ve iyi bir toplantı geçirmeme yardımcı olsun, bütünün hayrına olacak şekilde.”
“Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve bu sıkıntıdan kurtulmama yardım etsin.”
“Melek Mikail Enerjisi arkadaşımla bana aksın ve aramızdaki sorunları sevgiyle dönüştürsün.”

Melek Mikail Enerjisi ile bağışlaması çalışması:

Dünyanın yükseliş döneminde tüm deneyimleri deneyim olarak görmek ve değerlendirmek, ve onları sevgiyle geride bırakmak ve yoluna devam etmek için bağışlayamadığımız, izi kalan her olayı ve herkesi bağışlamak kişisel gelişimimiz için büyük önem taşımaktadır. Aşağıdaki niyetler bağışlama çalışması için önerilir.

Baş Melek Mikail Enerjisi ile Bağışlama Niyetleri:

“Ben Tanrı’ya dua ediyorum. Bugüne kadarki yaşantımda bağışlayamadığım ve bende iz bırakan her olayı, herkesi ve kendimi bağışlamaya niyet ediyorum. Her olayı, herkesi ve kendimi bağışlıyorum. Bu niyetim için Tanrı’dan yardım istiyorum ve Tanrı’ya teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve niyetimin gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e teşekkür ederim.”

“Ben Tanrı’ya dua ediyorum. ……….’yi (kişinin adı söylenerek.) bağışlamaya niyet ediyorum.
………’yi bağışlıyorum. Bu niyetim için Tanrı’dan yardım istiyorum ve Tanrı’ya teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e teşekkür ederim.”

Melek Mikail Enerjisi ile mekanı uyumlamak için:

“………..( evim, ofisim, okulum) Melek Mikail’in enerjisine sevgiyle uyumlansın ve en güzel enerjiyle daima arındırılsın.”

(Mekan uyumlaması için bir kez söylemek yeterlidir. Arındırmak için arada tekrarlanabilir. Başkasının mekanını ancak ondan izin alarak uyumlayabilir ve arındırabilirsiniz.)

Melek Mikail ile mekan arındırmak için:

Melek Mikail Enerjisi……….(bu mekana, eve, arabaya, ofise, odaya) aksın ve buradaki olumsuz enerjiyi sevgiye dönüştürsün.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!