GİZLİ İLİMLER Sana Bana Özel 

Baş Melek Mikail Enerji Şifası

Baş Melek Mikail (Mikhael) Allah’ın kendisinden yarattığı ilk varlık, ilk melektir. Allah’ın yedi baş meleğinden biridir.Kendisinden sonra Evrenin ve diğer tüm varlıkların yaratılışında Allah’ın yanında yer almıştır.

Baş Melek Mikail, Evrenin düzeninden ve koruyuculuğundan sorumlu, olumsuz enerjiyle savaşan ve olumsuz enerjiyi arındıran komutan Baş Melektir.Semavi ordunun komutanı, Cennet’in genel yöneticisi, Baş Meleklerin lideridir.

Mikha’el ‘Tanrı Kimdir’ anlamına gelir.Melek Mikail bütün dinlerde tanınır ve kabul edilir.Hristiyanlıkta Kutsal Ruh ile (Ruhlkudüs) eşit tutulur.Mavi alevden kılıcı ve kalkan ve zırhla sembolik olarak resmedilir. (Kılıç adaleti, zırh bilgeliği ve kalkan Ruh’un korumasını simgeler) Tüm melekler gibi dişil ya da eril değildir , görünmek istediği şekilde görünebilir.

Enerjisi Altın sarısı, mor ve mavi renklerde algılanır.

Baş Melek Mikail’in enerjisi arıtan,nötrleyen ve olumsuz enerjiyi temizleyen çok güçlü bir enerjidir.Kişileri, grupları, uyumsuzluğu ve olumsuzluğu temizleyip arındırır.

Yardıma çağrılan her an yardıma sevgiyle gelir, korunma istenilen her an korur ve yardım eder.

Dünyanın diğer çeşitli evrelerinde olduğu gibi Uyumlu Evre’ye geçiş döneminde de Dünya’dan ve insanlığa yardımdan sorumlu Baş Melektir.

Melek Mikail’in adı ve enerjisi Allah’ın saf sevgisidir.

Melek Mikail Enerjisi’ni kullanmak için ;

Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanamabilmek için tek şart vardır ; Tanrı’ya / Allah’a inancın olması ve niyet edip talep etmek.

Melek Mikail Enerjisi’nden bahsederken ‘Melek’ kelimesi kullanmadan ‘Mikail Enerjisi’ gibi yanlış söylemler olabilmektedir. ‘Mikail Enerjisi’ denildiği zaman Evren tarafından, çağırdığımız enerji herhangi sıradan bir insan Mikail enerjisi gibi algılanır ve ‘Melek Mikail Enerjisi’nden bahsetmiş olmayız.O nedenle söylemimizde çok dikkat edip mutlaka ‘Melek Mikail Enerjisi’ demek gerekmektedir.

Melek Mikail Enerjisi’nde en önemli konu niyetlerdir.Gereken arınma duaları ve niyetleri kalıp şeklinde aşağıda bulabilirsiniz.Bu kalıplar aynen yazıldığı gibi uygulanmalı, tek bir kelimesi bile değişmemelidir.Anahtar veya şifre gibi düşünebilirsiniz bunları.Kelime değişince niyet yada dua çalışmıyor, sonuca ulaşılamıyor.Niyet ve duada dikkat edilecek tek unsur var; samimi olmak ve kalp çakrasıyla yani sevgiyle yapmak.Endişe ve üzüntüyle ya da samimiyetsiz yapılan dualar ve niyetler geçersiz olmaktadır.

Melek Mikail Enerjisi’ne bir kez uyumlanmanız yeterlidir. Uyumlanmadan sonra enerji akışını başlatmak için; iki elinizi göğüs hizanızda avuç içleri birbirine yapışık olacak şekilde bir araya getirin ve şöyle söyleyin:

Enerji akışını hissetmek için kısa bir süre bekleyin ve akışı hissettikten sonra (avuç içlerinde ısınma,karıncalanma veya nabız atışı gibi bir hareketlenme) dua ve niyetlerinizi yapmaya başlayın.Eğer başka birine Melek Mikail Enerjisi vereceksek, bu cümleden sonra enerjiyi o kişiye vermek için (Allah’tan ve Melek Mikail’den) izin isteyin.Bu hareketin herhangi bir dinle ilgisi yoktur.Ellerinizi bir araya getirmenin özel bir anlamı vardır,insanın sol tarafı negatif iyonlar,sağ tarafı pozitif iyonlar taşır.İki el bir araya geldiği zaman nötrleşir yani arada hiçbir şey yoktur.Avuç içinde Melek Mikail Enerjisi’nin sıcaklığını duymak için biraz bekleyin.Sıcaklığı hissettikten sonra dua ve niyetlerinizi uygulayın.Melek Mikail Enerjisi’yle çalışmanız tamamlandıktan sonra akışı durdurmak için şöyle söyleyin;

Melek Mikail Enerjisi’ni kullanmama izin verdiğiniz için Allah’a / Tanrı’ya ve Melek Mikail’e teşekkür ediyorum.Melek Mikail Enerjisi sevgiyle kapansın lütfen.

Eğer bir başka kişiye Melek Mikail Enerjisi uygulamayı bitirmişseniz, o kişiye enerji vermenize izin verildiği için Allah’a / Tanrı’ya ve Melek Mikail’e teşekkür edin.

Ellerinizi başınızın iki yanından yukarıya doğru açın ve Melek Mikail Enerjisi’nin taç çakranızdan girdiğini ve aynı zamanda avuçlarınızı doldurduğunu düşünün ve avuç içlerinizi auranıza döndürün ve şöyle söyleyin;

Melek Mikail Enerjisi beni koruma kalkanına alsın ve hiçbir negatif ve düşük yoğunluklu enerjinin bana ulaşmasına izin vermesin lütfen.

Auranızın Melek Mikail Enerjisi ile çevrelendiğini gözünüzün önüne getirin.Bu hareketi yapamazsanız (dışarıda,kalabalık içinde) o zaman kendinizi enerjinin korumasıyla korunmuş, çevrelenmiş olarak imgeleyin ve aynı sözleri tekrar edin.Bu sırada avuç içleriniz aşağıya ayaklarınıza doğru gelecek şekilde durabilir ve Melek Mikail Enerjisi’nin auranızı ayaklarınızdan başınıza doğru doldurduğunu düşünebilirsiniz.

Melek Mikail Enerjisi’nin Gün İçinde Kullanımı

Melek Mikail Enerjisi’ni, günlük yaşamımızda her an yardım, rehberlik ve şifa istemek için kullanabiliriz.İşlerimizin daha düzgün gitmesi için, rahat yolculuk etmek için, günümüzün iyi geçmesi için kullanabiliriz.Kullanımı aynen Reiki gibidir, tek farkı sadece niyet edip seslendirmenin yeterli olmasıdır.

Melek Mikail Enerjisi en büyük sevgi ve ışık enerjisidir. Bizim ve bütünün en yüksek hayrına olanı gerçekleştirmemize yardım eder,korur.

Niyetlerle ilgili değişik örnekleri aşağıda bulabilirsiniz. Siz de kendi yaşamınızda Melek Mikail Enerjisi’sini bu örneklerdeki niyetler gibi çeşitlendirebilirsiniz.

· Ben güzel bir gün geçirmeye niyet ediyorum.Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve bütünün ve benim en yüksek hayrıma olacak şekilde gerçekleşmesine yardımcı olsun.

· Melek Mikail Enerjisi bu toplantıma aksın ve iyi bir toplantı geçirmeme yardımcı olsun, bütünün ve benim en yüksek hayrıma olacak şekilde.

· Ben kendime en uygun evi bulmaya niyet ediyorum.Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun.

· Ben güzel bir yolculuk geçirmeye niyet ediyorum.Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun.

· Melek Mikail Enerjisi evime kolaylıkla ulaşmama yardımcı olsun.

· Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve …… sıkıntıdan kurtulmama bütünün ve benim en yüksek hayrıma olacak şekilde yardımcı olsun.

· Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve …… konudaki dersimi görmeme ve sevgiyle geçmeme yardımcı olsun.

· Melek Mikail Enerjisi eşimle arama aksın ve aradaki sorunları sevgiye dönüştürsün.

· Melek Mikail Enerjisi Ayşe ile Ahmet’in arasına aksın ve bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde aradaki sorunları sevgiye dönüştürsün.

· Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve heyecanımın sevgiye dönüşmesine yardımcı olsun(örneğin toplantılar öncesi)

· Melek Mikail Enerjisi oğluma aksın ve bütünün en yüksek hayrına olacak şekilde ona yardımcı olsun.

Melek Mikail’in Korunma Duası

Yaratıcı Kaynak Tanrı’ya / Allah’a dua ediyorum.

Senin evrensel amacına uymayan, senin sevgini ve

Işığını taşımayan hiçbir enerjinin üzerimde etki sağlamasını

Ve bana yaklaşmasını istemiyorum.Bunun için ayırt etme

Yeteneği diliyor ve korunmaya niyet ediyorum.

Melek Mikail Enerjisi’ni başkasına göndermek için :

Melek Mikail Enerjisi …………’ye aksın ve ona şifa (mutluluk,huzur) versin. Melek Mikail’e teşekkür ederim.

Melek Mikail Enerjisi ile kendinize şifa vermek için :

Melek Mikail Enerjisi bana aksın ve şifa (huzur,mutluluk) versin. Bütün enerjetik ve fiziksel bedenlerimdeki olumsuz enerjiyi sevgiye dönüştürsün. Melek Mikail’e teşekkür ederim.

Melek Mikail Enerjisi ile Niyet etmek için :

Ben Allah’a / Tanrı’ya dua ediyorum.Ben ……….’ye niyet ediyorum.Allah’tan / Tanrı’dan bunun için yardım istiyorum ve Allah’a / Tanrı’ya teşekkür ediyorum.Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun lütfen.Melek Mikail’e teşekkür ederim.

(Örnek; Ben bolluk bilincine uyumlanmaya niyet ediyorum.Ben mutlu olacağım yeni bir işe başlamaya niyet ediyorum.)

Niyeti başkasının adına yapamazsınız.O kişi isterse yol göstermenizle kendi niyet edebilir ve siz onun niyetine Melek Mikail Enerjisi gönderebilirsiniz.

Melek Mikail Enerjisi’yle arınmak için :

Ben Allah’a / Tanrı’ya dua ediyorum.Ben ………. Endişemi / korkumu sevgiye dönüştürmeye niyet ediyorum……….endişem / korkum sevgiye dönüşüyor.Bu niyetim için Allah’tan / Tanrı’dan yardım istiyorum ve Allah’a Tanrı’ya teşekkür ediyorum.Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun.Melek Mikail’e teşekkür ederim.

Melek Mikail Enerjisi’yle mekanı uyulmamak için :

…………..( evim,ofisim,okulum) Melek Mikail Enerjisi’ne sevgiyle uyumlansın ve en güzel enerjiyle daima arındırılsın.

(Mekan uyulmaması için bir tek kez söylemek yeterli.Arındırmak için arada tekrarlanabilir.Başkalarının mekanını ancak ondan izin alarak uyumlayabilir ve arındırabilirsiniz.)

Melek Mikail Enerjisi ile mekan arındırmak için :

Melek Mikail Enerjisi ……. (bu mekana,eve,arabaya,ofise,odaya) aksın ve buradaki olumsuz enerjiyi arındırsın ve sevgiye dönüştürsün.

Melek Mikail Enerjisi’yle yemek arındırmak için :

(Yemeklerden önce söylenecek) Melek Mikail Enerjisi bu yemeğe aksın ve olumsuz yanını sevgiye dönüştürsün.Melek Mikail’e ve Allah’a teşekkür ederim.

Arınma Niyeti Örnekleri :

· Değersizlik duygusu

Güvensizlik duygusu

Güçsüzlük korkusu

· Yetersizlik duygusu

· Başarısızlık korkusu

· Yoksulluk korkusu

· Parayla ilgili olumsuz duygular

· Sevgisizlik duygusu

· Şefkat açlığı

· Kendine sevgisizlik

· Kendine öfke

· Kıskançlık duygusu

· Erkeklerle / kadınlarla ilgili olumsuz duygular

· Erkekler / kadınlar yüzünden kendimle ilgili oluşmuş olumsuz duygular

· Evlilikle ilgili olumsuz duygular

· Babayla ilgili olumsuz duygular

· Anneyle ilgili olumsuz duygular

· Yalnızlık korkusu

· Terk edilme korkusu

· Sevdiklerini kaybetme korkusu

· Ayrılık korkusu

· Otorite kavramına karşı olumsuz duygular

· Tanrı inançsızlığı

· Bağımlılık duygusu

· Bağlanma korkusu

· Özgürlüğünü kaybetme korkusu

· Sigara bağımlılığı

· Sigarayı bırakabileceğine olan inançsızlık

· İlaçların bedendeki bütün birikmiş yan etkileri

· Sigara yoluyla bedende birikmiş nikotin

· Kilo verebileceğine olan inançsızlık

· Kilo verme isteksizliği

· Sigara bırakma isteksizliği

· Yemekten haz alma duygusu

· Sigaradan keyif alma duygusu

· Aç kalma korkusu

· Açlıkla ilgili bütün olumsuz duygular

· Ölüm korkusu

· Kaza geçirme korkusu

· Kedi korkusu

· Araba kullanma korkusu

· Kapalı mekan korkusu

· Yükseklik korkusu

· Suçlanma korkusu

· Suçlama duygusu

· Yükseklik korkusu

· Karanlık korkusu

· Hayvan korkusu

· Hastalık korkusu

· Şimşek / gök gürültüsü korkusu

· Ben kendi değerimi bilmeye ve sahip çıkmaya niyet ediyorum.

· Ben Tanrısal gücümü fark etmeye ve Tanrısal gücüme sahip çıkmaya niyet ediyorum.

· Ben kendimi sevmeye niyet ediyorum.

· Ben sevgiyi almaya ve vermeye niyet ediyorum.

· Ben bolluk bilincine sahip olmaya niyet ediyorum.

Melek Mikail’in Korunma Duası : (Bu duanın her sabah yapılması önerilir)

Yaratıcı Kaynak Tanrı’ya / Allah’a dua ediyorum. Senin Evrensel amacına uymayan, Sen’in sevgini ve ışığını taşımayan hiçbir enerjinin üzerimde etki etmesini ve bana yaklaşmasını istemiyorum. Bunun için ayırtetme yeteneği diliyor ve korunmaya niyet ediyorum ve Tanrı’ya / Allah’a teşekkür ediyorum.

Melek Mikail Enerji ile Bağışlama Çalışması :

Dünyanın yükseliş döneminde tüm deneyimleri deneyim olarak görmek ve değerlendirmek ve onları sevgiyle geride bırakmak ve yolumuza devam etmek için bağışlayamadığımız, izi kalan her olayı ve herkesi bağışlamak kendi kişisel gelişimimiz için büyük önem taşımaktadır. Aşağıdaki niyetler bağışlama çalışması için önerilir. Melek Mikail Enerjisi ve bu niyetler bağışlama için çok güçlü yardımdır.

Melek Mikail Enerjisi ile Bağışlama Niyeti :

Ben Allah’a dua ediyorum. Bugüne kadarki yaşantımda bağışlayamadığım ve bende iz bırakan her olayı, herkesi ve kendimi bağışlamaya niyet ediyorum. Her olayı, herkesi ve kendimi bağışlıyorum. Bu niyetim için Allah’tan (Tanrı’dan) yardım istiyorum ve Allah’a (Tanrı’ya) teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e teşekkür ederim.

Ben Allah’a (Tanrı’ya) dua ediyorum………’yı (kişi adı konularak) bağışlamaya niyet ediyorum………’yı bağışlıyorum. Bu niyetim için Allah’tan (Tanrı’dan) yardım istiyorum ve Allah’a (Tanrı’ya) teşekkür ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e teşekkür ederim.

Baş Melek Mikail Enerjisi ile Ellerle Şifa Çalışması :

Baş Melek Mikail Enerjisi, aynen Reiki şifa çalışmasında olduğu gibi, eller kullanılarak da uygulanabilir. Kişi elleriyle dokunarak kendisine ya da bir başkasına Melek Mikail Enerjisi’ni aktarabilir.

Kendimize Uygulayacaksak :

Eller uygulama öncesi yıkanmış olmalıdır. (dışarıda olduğumuz veya acil durumlar hariç). Uygulama sırasında sakin sessiz bir ortamda olmak, uzanarak veya oturarak (bacaklar çapraz olmayacak şekilde) yapılması önerilir. Uygulama sırasında kişinin üzerinde metal takı ya da saat ve ayakkabı olmaması tercih edilir.

Çalışmayı başlatmak, uygulamak ve bitirmek için:

Ellerimiz Namaste pozisyonunda (iki el kalp çakrası hizasında eller birleşik ve parmaklar kapalı)

‘Melek Mikail Enerjisini açıyorum.’ Melek Mikail Enerjisinin akışı başlatılır.

‘Melek Mikail Enerjisi, tüm beden katmanlarımda uygun şifa, onarım ve arınmayı gerçekleştirsin, bütünün hayrına olacak şekilde’ niyet ederek ellerle şifa uygulaması çalışmasına başlanır.

7 çakraya, her çakraya 2-3 dak. Süreyle ( ya da çarka kendisi doyana kadar) Melek Mikail Enerjisi verilir. ( sırasıyla Taç Çarka, Üçüncü Göz Çakrası, Boğaz Çakrası, Kalp Çakrası, Göbek Çakrası, Göbekaltı (sakral) Çarka, Kök Çarka) uygulama bitince, eller tekrar Namaste pozisyonuna getirilerek, ‘Teşekkür ederim kapansın’ diyerek kapatılır.

Bir başkasına ellerle şifa vermek için ondan izin almak ve ona uygulama yapmadan kendimizi koruma kalkanına almamız gerekmektedir. (‘Melek Mikail Enerjisi beni koruma kalkanına alsın’ şeklinde) Kendimiz için yapılan niyet o kişi içinde tekrarlanır : Melek Mikail Enerjisi ….. ‘nin tüm beden katmanlarında uygun şifa, arındırma ve onarımı gerçekleştirsin, Bütünün hayrına olacak şekilde.

Eğer kendiniz için gün içinde 15-20 dak.lık uygulama için fırsatınız olmadıysa, yalnızca ellerinizi bedeninizin bir bölgesine koyarak (Kalp Çarka olabilir) ‘Melek Mikail Enerjisi tüm beden katmanlarıma aksın ve uygun şifa, arındırma ve onarımı sağlasın, Bütünün hayrına olacak şekilde’ diye yapabildiğiniz kadar, birkaç dakika Melek Mikail Enerjisi’ni kendinize şifa için kullanabilirsiniz.

Çalışma bittikten sonra ellerin tekrar yıkanması önerilir.

Başkasını Melek Mikail Enerjisi’ne Uyumlamak :

Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmış herkes niyetle bir başkasını da bu enerjiye uyumlayabilir.

Uyumlama şu şekilde yapılır :

Uyumlamayı almış kişi, uyumlanacak kişilere şu soruları sorar :

‘Niyetin kime’

‘Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmaya niyet ediyor musun?’

Uyumlamayı alacak kişi ise uyumlamayı almak için şu cevapları vermelidir;

‘Niyetim Allah’a (Tanrı’ya)

‘Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmaya niyet ediyorum’

Uyulmama süresi 15 dakikadır.

Uyumlamayı yapan kişi karşı tarafın niyetini duyduktan sonra içinden şu duayı yapar;

‘Allah’ın (Tanrı’nın) izniyle, Melek Miakil’in izniyle ……..’nin Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmasına niyet ediyorum.’

Ya da

‘Allah’ın (Tanrı’nın) izniyle, Melek Mikail’in izniyle …….’nin Melek Mikail Enerjisi’ne uyumlanmasını yüksek benliğim aracılığıyla rica ediyorum’

Uyumlanan kişi 15 dak. Uzanarak ya da oturarak, sakin bir yerde uyumlanmayı alabilir. Üzerinde metal eşya ve takı olmamalıdır. Bacaklar düz uzatılmalı, enerji akışı için çapraz durmamalıdır.

Uyulmama süresi bittikten sonra Allah’a (Tanrı’ya) ve Melek Mikail’e teşekkür etmek gerekiyor.

Uyulmama almak isteyen ve buna niyet eden, uyulmamak isteyen ve buna niyet eden kişilerin niyetiyle, yüksek benlikler ve ilahi mekanizma tarafından tarafından gerçekleştirilmektedir.

Uyumlamayı alan kişinin uyumlamayı saf niyetle almak istemesi, enerjiye uyumlanabilmesi için önemli bir nüanstır. Şüphe, kuşku katılarak alınan uyumlamalarda gerçekten uyumlanma gerçekleşmeyebilir. Uyumlamanın saf niyetle ve sevgiyle alınması ve yapılması önemlidir.

Bir başkasına Melek Mikail Enerjisi uygulamadan önce yapılacak ilk şey kendini Melek Mikail Enerjisi ile korumaya almaktır.Bu çok önemlidir.

Allah’ım / Tanrım, Melek Mikail Enerjisi’ni kullanmak için Senden ve Melek Mikail’den izin istiyorum.Melek Mikail Enerjisi sevgiyle açılsın ve ellerimden akmaya başlasın lütfen.

Tüm bu çalışmaları yaparken, dua ve niyetlerde içten olun yeter.İçinizde ‘acaba tam oldu mu, yapabildim mi’ gibi şüphelerinde olmaması lazım. Allah / Tanrı sevginin kendisidir ve niyetlerinizde O’na dua ettiğinizi ve yalnız O’ndan yardım isteyip yardım gördüğünüzü unutmayın.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!