Sana Bana Özel SPİRİTÜEL 

BAŞ MELEK CEBRAİL ŞİFA ENERJİ ÇALIŞMASI

BAŞMELEK CEBRAİL
BaşMelek Cebrail Tanrı’nın sevgisindendir, sevgidir. Tanrı’nın BaşMeleklerindendir. BaşMelek Cebrail ismi (Archangel Gabriel) “Gebher” kelimesinden gelmektedir ve “insan ve Tanrı” ya da “Tanrı” anlamına gelir. Cebrail (Gabriel) Tanrı adamı ya da Tanrı kudreti anlamına gelmektedir.
BaşMelek Cebrail kutsal kitaplardan önce de Dünya’da hizmet etmiştir, kutsal kitaplar döneminde de ve simdi de kendi seçimiyle etmektedir. Kutsal kitaplarda Daniel Peygamber aracılığıyla bilgi veren, Meryem Ana’ya Hz. İsa’yi müjdeleyen ve Hz. Muhammed’e kutsal kitabı indiren, müjdeleyen sözcü BaşMelektir.
Dünya’da insanlara çeşitli değişik şekillerde görünmüştür. Çok güzel yüzlü bir erkek, ya da zeytin dalı, zambak ya da meşale taşıyan güzel bir kadın olarak resimlerde yer alir. Müjde getiren ve değişiklik yapıcı olarak nitelendirilir. Sevgi onun büyük gücünün kaynağıdır.
BaşMelek Cebrail’in Enerjisinin rengi, yeşil ve altın sarısı olarak algılanır.
BaşMelek Cebrail Dünya’nın Uyumlu Evre’ye ve Altın Cağ’a geçiş döneminde, Dünya’yı şifalandıracak olan enerjisini Dünya’ya indirmiştir. Tarihte ilk kez bu frekansını indirmektedir. BaşMelek Cebrail’in Enerjisi çok yüksek bir sevgi frekansıdır ve uygun şekilde kullanıldığında, hücresel yenilenmeyi ve gençleşmeyi gerçekleştirebilecek, kanser, aids gibi fiziksel hastalıkları şifalandıracak güçtedir. Melek Cebrail Enerjisi Dünya’ya inen, yuzyılın en önemli enerjilerindendir.

MELEK CEBRAİL ENERJiSİNİ KULLANMAK
BaşMelek Cebrail’in Dünya’ya indirmekte olduğu enerjisi Dünya’nin yükselişine paralel olarak sürekli artacaktır.
BaşMelek Cebrail Enerjisi’ne, uyumlanmaya niyet eden herkes uyumlanabilir.
Uyumlamayı alan kişi kendi üzerinde enerjiyi niyetle kullanabilecektir.
“Melek Cebrail Enerjisi bana aksın.Teşekkür ederim.” demek yeterlidir. Bunu hergün, içinizden geldikçe gün içinde tekrar edebilirsiniz. Enerjinin akışı kişiden kişiye değişmektedir. Kendi frekansı yüksek olan kişilerde enerji oldukça etkili ve güçlü akmaktadır. Herkes kendi frekansını enerjiyi uygun şekilde kullandıkça yükseltebilir.
Melek Cebrail Enerjisiyle kişi fiziksel değişim gerçekleştirebilir. Değişim için neye niyet ediliyorsa o gerçekleşecektir. Eğer hedef kilo vermek, herhangi bir hastalığı iyileştirmek, gençleşmek, saçlardaki beyazları eski rengine getirmek, cilt bozukluklarını tamir etmek ya da hücre yenilenmesi ise bunlar da gerçekleşebilir. Genetik değişim hedefleniyorsa bu da gerçekleşebilir. Yalnız dikkat edilecek önemli bir nokta vardır:
Kişi niyetini yaparken niyetin sevgi içermesine ve bütünün hayrını gözetmesine önem vermelidir.
Kişi ayrıca Melek Cebrail Enerjisi’ni vücudunda şifalandırmak istediği herhangi bir bölgeye de yine aynı şekilde niyetle yönlendirebilir. “Melek Cebrail Enerjisi mideme aksın. Teşekkür ederim.”, “Melek Cebrail Enerjisi başağrıma aksın. Teşekkür ederim.” gibi… Hangi bölgeye yönlendirilirse enerji o bölgeyi tamir etmeye başlar.
MELEK CEBRAİL ENERJİSİ’YLE BAŞKASINA ŞiFA VERMEK:
Melek Cebrail Enerjisinin özelliği şudur: Eğer kişi iyileşmeye niyet ederse Melek Cebrail Enerjisiyle iyileşebilir. Melek Cebrail Enerjisi her türlü hastalığı iyileştirecek güçtedir. Kişinin kendi frekansının düşük ya da yüksek düzeyde olması iyileşme potansiyelini etkilemez. Niyet önemlidir.
Melek Cebrail Enerjisi’ni şifa için başkasına aktarmak için önce o kişinin izni alınmalıdır. Ondan sonra o kişiye niyetle Melek Cebrail Enerjisi aktarılabilir.
“Melek Cebrail Enerjisi ………’ye aksın. Teşekkür ederim.” demek yeterlidir.
Eğer Melek Cebrail Enerjisini birbaşkasına ellerle aktarmak istiyorsanız bunu da yapabilirsiniz. Bunun için de kişinin izninin olması enerjinin uygun şekilde akması için önemlidir. (Eğer ellerle şifa verecekseniz, Reiki ya da Melek Mikail Enerjisi aktarır gibi aktarabilirsiniz, eğer Melek Cebrail Enerjisi ellerle aktarılacaksa, önceden kendinizi “Melek Mikail Enerjisi beni koruma kalkanına alsın. Teşekkür ederim.” diyerek koruma kalkanına almak uygundur)
Melek Cebrail Enerjisi’ni baskasina kullanmak icin o kisinin izninin olmasi (ya da yüksekbenliğinin izni)
Tüm sevgiden olan enerjilerde olduğu gibi enerji kullanılacak kişiden izin almak gerekmektedir. Kişi kendisi talep ediyorsa zaten izin vermiş demektir. “Melek Cebrail Enerjisi’yle şifayi kabul ediyorum” demesi ya da sadece “Şifayı kabul ediyorum “ demesi uygundur.
İzin verebilecek durumda olmayan kişiler için (çocuk ya da komada hasta) kişinin yüksekbenliğinin izniyle enerji gönderilebilir.
MELEK CEBRAİL ENERJİSİNE BİR BAŞKASINI UYUMLAMAK:
Melek Cebrail Enerjisi’ne uyumlanmak isteyen kişinin “Melek Cebrail Enerjisi’ne uyumlanmaya niyet ediyorum”demesi, uyumlayacak kişinin ise “……..’nin Melek Cebrail Enerjisi’ne uyumlanmasına niyet ediyorum” demesi uyumlamanın gerçekleşmesi için yeterlidir. Bu uyumlamanın sakin ve sessiz bir yerde ve uyumlamaya saygı gösterilecek bir şekilde, samimi niyetle ve sevgiyle gerçekleştirilmesi önemlidir.
Uyumlanan ve uyumlayan kisilerin her ikisinin de uyumlama sonunda Tanrı’ya/Allah’a ve BaşMelek Cebrail’e teşekkür etmeleri uygundur.
ÇOCUKLAR İÇİN:
Melek Cebrail Enerjisi çocuklar üzerinde rahatlıkla uygulanabilir çünkü çocukların enerjisi zaten doğal olarak yüksektir. Çocuklar aynı şekilde kolayca da Melek Cebrail Enerjisi’ne uyumlanabilirler. Melek Cebrail Enerjisi hasta cocuklar, hiperaktif çocuklar, altın, kristal ya da indigo çocuklar, ve tüm çocuklar için enerjilerini dengeleyici, onarıcı, hücrelerini aktive eden çok büyük bir şifa gücüdür.

MELEK CEBRAİL ENERJİSİYLE BAŞKA CANLILARI VE DOĞAYI ŞİFALANDIRMAK:
Melek Cebrail Enerjisi ile başka canlıları ve doğayı da şifalandırabilirsiniz.
Kedinizi, köpeğinizi, kuşunuzu ya da beslediğiniz diğer hayvanlarınızı da bu enerjiye uyumlayabilir, onlara da niyetle Melek Cebrail Enerjisi’ni aktarabilirsiniz.
(Köpeğimin, Deva’sının izniyle Melek Cebrail Enerjisine uyumlanmasına niyet ediyorum. Melek Cebrail’e teşekkür ederim. ) (Bizim yüksekbenliğimiz olduğu gibi hayvanların da Deva denilen yüksekbenlikleri vardır.)
Çevrenizdeki her canlıya, suya, ağaca, çiçeklere, bitkilere, toprağa, sokaktaki hayvanlara Melek Cebrail Enerjisi’ni niyetle aktarabilirsiniz. İçinizden o canlıya bu enerjiyi vermeyi istemeyi geçirmek bile yeterli olacaktır. Böylece Dünya’ya, şifalanması açısından katkıda bulunabilirsiniz.
“Melek Cebrail Enerjisi bu bitkinin Deva’sının izniyle ona aksın. Melek Cebrail’e Teşekkür ederim.”
“Melek Cebrail Enerjisi bu ağacın Deva’sının izniyle ona aksın. Melek Cebrail’e Teşekkür ederim.”
“Melek Cebrail Enerjisi bu suya aksın. Melek Cebrail’e Teşekkür ederim.”
“Melek Cebrail Enerjisi, Devasının izniyle bu kediye aksın. Melek Cebrail’e Teşekkür ederim.”

HÜCRE YENİLENMESI İÇİN:
“Hücrelerimin uygun şekilde ve bütünün hayrına olacak şekilde yenilenmesine niyet ediyorum. Melek Mikail Enerjisi bu niyetime aksın ve gerçekleşmesine yardımcı olsun. Melek Cebrail Enerjisi bu niyetime aksin ve gerceklesmesine yardımcı olsun. Melek Mikail’e ve Melek Cebrail’e teşekkür ederim. (bu niyetin günde en az 3 kez söylenmesi önerilir.)
DNA kodlamalarımızda hücrelerin yenilemesini sağlayacak bir kodlama mevcuttur ancak bu kodlama çok yüksek sevgi frekansı ile ve niyetle uyanmaktadır. Burada bu kodlamayı açacak anahtar Melek Cebrail Enerjisi’dir.
SEVGİYLE NOT: Sevgiden gelen tüm enerjiler şifa icin uygundur. Ancak dünyanın fiziksel realitesinin gerçeklerini ve evrensel prensipleri de unutmamak ve yadsımamak gerekmektedir. Herhangi bir hastalıkla ilgili TIBBIN tüm gerekliliklerini yerine getirirken ve bedenimizin gerekli besinleri de almasına özen gösterirken, alternatif şifayı da uygulamak hastalığın çok çabuk ve güçlü bir şekilde şifalanmasını sağlayacaktır.

BAŞMELEK CEBRAİL ENERJİSİ’NE UZAKTAN UYUMLANMAK
BaşMelek Cebrail Enerjisi’ne sadece niyetle uyumlanabilirsiniz.
Uyumlanmak için lütfen dikkatle okuyun:
1) Sakin sessiz bir yerde, uzanarak ya da oturarak uyumlanabilirsiniz.
2) Üzerinizde metal takı ya da saat olmaması uygundur.
3) Bacaklarınız ya da kollarınız uyumlama sırasında çapraz olmasın,
enerjinin rahat akması açısından.
4) “Niyetim Tanrı’ya (Niyetim Allah’a)
Melek Cebrail Enerjisi’ne uyumlanmaya niyet ediyorum” diyerek
uyumlanabilirsiniz. (Yukarıdaki niyeti tam olarak söylemeniz
önemlidir)
6) “Allah’a (Tanrı’ya) teşekkür ediyorum, BaşMelek Cebrail’e teşekkür
ediyorum.” diyerek uyumlamayı bitirebilirsiniz.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!