Sana Bana Özel SPİRİTÜEL 

Auradaki Baskın Renklerine Göre 3 Tip İnsan Var

fiziksel, zihinsel ve ruhsal… fiziksel insanlar en sık rastlanılan gruptur, daha çok hareket odaklı, daha doğrusu ”yapma” odaklıdırlar. Zihinseller daha enderdir onlar o kadar da fazla hareket ihtiyacı duymaz ve genellikle düşünce yürütebilecekleri işleri seçerler. Ruhsallar en ender olanlardır; utangaç olabilirler, sanatsal yetenekleri çok fazladır ve hayalcidirler. Her insanda en az 2-3 renk baskın olduğu için başlarda biraz karmaşaya düşebilirsiniz.

Önemli not: Kendinizi teşhis etmeniz ilk başta ÇOK zordur. En iyisi diğer insanları teşhis etmeye çalışarak başlayın.

Şimdi en belirgin özellikleriyle renkler:

Magenta (fiziksel) : Bu insanlar çok kolaylıkla etki altında kalır ve çok kolay boyun eğerler. Otoritelere itiraz etmeleri neredeyse imkansızdır. Bu otoriteler anne-babaları veyaz sevgilileri veya arkadaşları da olabilir. Bu insanlar ayrıca içlerindekini yeterince dışa vuramazlar, bu da iletişim problemleri ve anlaşmazlıklar yaratır. Ayrıca doğal olarak hizmet etmeye yatkındırlar. Misafirliğe gittiklerinde bile hemen kalkıp mutfak işlerinde yardım ederler. Oturmak yerine hemen bulaşıkları yıkarlar. Anne olarak çok anaç ve koruyucudurlar. Tüm çocukları da severler. Yaşamları genellikle ”evlen-çocuk doğur-ev işleri yap ve öl” şeklinde geçer. Çok sadık arkadaştırlar ve beceriklidirler. Çocuklarını uzaklara bıraksa aklı hep onlarda kalır. İhtiyaçlarını dile getirmek onlar için zordur. Bu rengin erkekleri de çok itaatkar ve çalışkandır. Yine kendi kararlarını vermede problemli, ezilmeye yatkın ve çekingendir ama bu renk daha çok kadınlarda görülür.

Kırmızı (fiziksel) : Bu insanlar inanılmaz derecede rahat davranırlar. Ne sorsanız açık açık söylerler. Kendilerini beğenir ve yaşamayı severler. Yatak muhabbetlerini bile hiç çekinmeden yaparlar. Fazlasıyla karşı cinse düşkündürler. Diğer insanların evlerinde vs kendi evlerinde gibi çok rahat davranırlar. Bir işe başlamadan önce pek düşünmezler, çok tedbirsizdirler. Utangaçlık duyguları neredeyse hiç yoktur, fakat en azından dürüst sayılırlar. Dışa dönük, açık, eğlence sever ve kavga sever yapıdadırlar. Para konusunda da savurgandırlar. Fakat örneğin hemşire-hasta bakıcı olurlarsa her türlü pis işi hiç çekinmeden yaparlar, bu da iyi sayılır. Çünkü herkesin midesi o kadar güçlü değildir. İçlerindeki arzularla ne yazık ki çok kolaylıkla hayat kadını veya serseri olabilirler. Çocukken de ders kitaplarından çok oynamayı severler. Ayrıca mecaz anlamları pek algılayamazlar, onlarla net konuşulması gerekir. Bu renk daha çok erkeklerde görülse de kadınlarda da az görülmez ve çok kolaylıkla teşhis edilir.

Pembe (fiziksel) : Bu insanlar çok içe dönük, ihtiyaçlarını dile getiremeyen, çekingen yapıdadır. Diğer insanlardan bir şey kabul etmekte çok zorluk yaşarlar. Hem de çok ihtiyaçları olsa bile… Çocukken özellikle korkak olabilirler. Utangaç oldukları, duygularını ifade edemedikleri için sevdiklerine pek sarılma-öpme gibi sevgi ifadeleri veremezler. Erkekleri de çok sessiz ve ürkektir; ama bu renk daha çok kadınlarda görülür. Bu rengin erkekleri daha duygusuz gibi görülmelerine rağmen aslında içe atmaktadırlar. Kadınları ise daha dışa vurucu olabilir. Sıkça ağlayıp-gülebilirler. Otoritelere karşı gelemezler ve itaatkardırlar. Magentaya çok benzerler ama anaç sayılmazlar. Anne olarak diğer anneleri taklit edicidirler. Çocuklarına nasıl sevgi göstereceklerini öğretemez çünkü kendisi de bunu dışa vurmakta çok zorlanmaktadır. Herşeye rağmen güvenilir ve iyi niyetli insanlardırlar. Kendilerini köle gibi hissedebilirler ama haklarını pek savunamazlar. Bu yüzden bazen itaat eder bazen isyan ederler ama sonunda gene köle gibi kalırlar. Kullanılmaktan da içten içe çok korkup şüpheye düştüklerinde tavırları ile saldırganlaşırlar ama insanlar onları pek ciddiye almaz. Bazen hiç evlenmemeyi de kafaya koyarlar ama aslında bir aileleri, yuvaları olmasını çok isterler.

Turuncu (fiziksel) : Turuncularda itaatkardır. Arkadaşlarına odaklıdırlar ve onlar ne dese köle gibi yaparlar. Çok sıkça kaza geçirmeye, kemiklerini kırmaya da yatkındırlar. Küçükken tam anlamıyla ana-kuzusudurlar. Sonraları arkadaşlarını takip eder ve çok pis çete grupları tarafından bile kullanılabilirler. Böylece hapse de düşebilirler. Ama sonra hayatlarını yerine oturtabilirler ve çocuklarına da çok iyi davranırlar. Üstelik yaşlanınca kendilerini genç hissetikleri için gençlerle uyum sağlarlar. Hareketlidirler. Arkadaşlarına bir koyun kadar sadıktırlar, çünkü yönetici ruhları yoktur, altta kalırlar. Baskı altında kalırlarsa gençliklerinde uyuşturucu bile kullanabilirler. Özellikle gençken arkadaş gruplarına hiç itiraz edemezler. Anne-babalarının otoritesi altında kalanları da beğenmezler. Arkadaşları için anne-babalarına itiraz ederler. Anne babaları da onların pis arkadaşlıklar kurmalarını istemediği için baskı kurarlar. İşte bu yüzden uyuşturucuya yatkındırlar. Pek çok kötü kazadan sağ çıkma gibi bir özellikleri de gözden kaçmaz. Hayatlarında hapsedilme ihtimali bir yana, askerlik, uzun süre hastanede yatma, yatılı okul gibi sınırlamalar da çıkar.

Eflatun (fiziksel) : Bu insanlar hep diğelerinden bir şey bekler de kalkıp kendi işlerini kendileri biraz zor yaparlar. Örneğin bu renkten bir kadın evlenip kocasının kendisine bakmasını ister ama çalışmayı aklına ender olarak getirir. Yine de diğerlerinden hayır gelmediğini görünce harekete geçerler. Diğer insanlara yardım etmek, bir şeyler vermek isterler. Aynı şekilde verdikleri kadar da almak isterler. Bu rengin kadını hareketli ve konuşkandır. Bazen çekilmez ve kavgacı da olur ve bundan adeta zevk duyar. Bu rengin erkeği ise yalnızlıktan hoşlanır ve pek sosyal değildir. Fakat elleri çok beceriklidir ve tahta oymacılığını özellikle sever. Başkalarının ne düşündüğüne önem vermez. Fazla zorlanmaya gelemez. Suratsız görülebilir. Genellikle doğduğu yerleri terk etmek istemez. Hareketsiz olabilir. Dış görünüşüne pek önem vermez. Rengin kadını ise tam tersine lükse ve giyime çok düşkün olabilir. Yalnızlıktan hoşlanmaz ve kocasını takip eder. Anaçtır ama birilerine hizmet etme gibi bir saplantısı yoktur. Hatta çok özensiz olabilir. Çok da değişkendir ve bazen çok ters olur ama düşündüklerini söylemekten çekinmez. Genellikle dolgun bir vücudu veya uzun bir boyu olabilir. Bu rengin kadını devamlı zayıflama derdindedir ve zayıf bile olsa kendini şişman hisseder. Ayrıca genellikle babasına çok düşkündür. Evlenmeye çok meraklıdır ama sıkıcı emirler veren bir takipçi olarak çok can sıkabilir. Sık sık bağırabilir, bir süre sonra kimse onu dinlemez. Eleman olursa çalışkandır. Ayrıca iyi bir arkadaş ve dedikodu severdir. Biri bildiği bir şeye itiraz etse hemen haksız olduğunu düşünür ve inatla kendini haklı çıkarmaya çalışır ama ikna olunca bir şey demez. Yine de çok savunmacı bir tavra sahip olabilir. Ayna karşısında kendi kendine konuşmaktan da hiç çekinmez.

Bronz (hem fiziksel hem zihinsel olabilir) : Bu rengin insanları pek altta kalır yapıda değildir. Bazen çok uysal olurlar bazense çok aksi olurlar. Dengesizdirler. Yumuşak huylu olabildikleri kadar kavgacı olabilirler. Kontrol meraklısıdırlar. Çevrelerindekileri kontrol etmek isterler; ama bazen bunu o kadar alttan alta yaparlar ki özellikle ezilmeye yatkın insnalar bunu fark edemezler. Bu rengin kadını çok dedikoducu ve fesat da olabilir. Diğerlerinin işlerine karışmaz ama bazen iş bitince ‘’şöyle yapsaydın daha iyi olurdu’’ derler. Böylece insanlar ‘’neden iş bitmeden söylemiyorsun’’ diye kızarlar, ama aslında onlar sadece herkesi kendi haline bırakır. Kimsenin kendi işlerine karışmasını da tabii ki hiç sevmezler. Bir işe nasıl başlanacağını pek çok kişiden iyi bilirler, plancıdırlar. Birisi onu dinlemezde haksız çıkarsa hemen o kişiyi kontrol etmeye başlarlar. ‘’geçen sefer beni dinlemedin şimdi ben ne dersem aynen yapacaksın’’ tavırları vardır. Bu renkten çok politikacı çıkar, politik yalanları insanlara yaşamın her alanında söylerler. Özellikle bu rengin erkekleri böyledir. Patron olarak da son derece kurnaz bazen de acımasızdırlar. Aldatmaya da çok yatkındırlar ama dikkatlidirler ve kolay yakalanmazlar. Babalık taslamaya da meraklıdırlar. Kadınları ise o kadar aldatma meraklısı değildir ve daha insancıldır. Bazen çok sessiz ve içe dönük görülebilirler. Akılllarında hep planlar, düşünceler, ya da faturalar, ev işleri olabilir.. bu insanlarda bağırsak-böbrek sorunları da çok sık rastlanır. Sıkça fıtık-hemoroit-idrar yolu problemleri de olabilir. Erkekleri patronluğa-yöneticiliğe-paraya-işe meraklı kurnaz, aldatmaya yatkın, yönetmeyi seven tipler olduğu için kalp krizi riskleri de vardır. Bankacı, politikacı, avukat, bakan, mali müşavir, öğretmen olabilir; ticaret, hukuk, tıp, araştırma-analiz alanlarında başarılı olabilirler. Son derece plancıdırlar. Adil olmaya çalışır ve analiz yapma yeteneği iyidir. Bu rengin kadını bazı ufack şeyleri birer aile faciası gibi gösterebilen, yine dengesiz yapıdadır. Ayrıca tavırları ikiyüzlü görülebilir. Örneğin misafirleri camdan görüp ‘’tüh kahretsin bu bunlar eksikti’’ der misafirler kapıdan girince ‘’merhaba hoş geldiniz, nasıl özlemiştik sizi’’ diyebilirler. Aslında politiktirler. Ayrıca bu rengin kadını bazen ne dediğini unutur böylece biri ona ‘’sen bana böyle demiştin ama’’ deyince dediğini yalanlar. Düşündükleri ve söyledikleri şeyler bazen farklıdır. Yani yeterince dürüst değildirler. Bu da arkadaşlarını onlardan soğutur.

Sarı (zihinsel) : Bu insanlarda altta kalmayı hiç sevmez ve boş yere inat etmeye de yatkındırlar. Zorlu durumlarda çok rahatça yalan söyleyip sıyrılmayı iyi bilirler. Hırslı ve kararlıdırlar. Bazen çok sessiz ve içe dönük görülebilirler ama genellikle yumuşak görünmezler. Dengesizdirler ve bugün dediklerinin tam tersi fikrine yarın ulaşabilirler. Reddedilme korkuları vardır, bu yüzden hislerini herzaman dışa vuramazlar. Egoisttirler ama bunu ilk başta anlayamayabilirsiniz. Gençken prim yapmak için arkadaşlarına çok yalanlar söyleyebilirler. Ancak 40ından sonra daha ılımlı ve anlayışlı bir insan olurlar. Kıskançtırlar ve kardeşlerini kıskanabilirler. Genellikle medya alanında çalışmak isterler. Yönetmen, senarist, grafiker olmak isterler. Gece yaşamını severler. Üzerlerine gelindiğinde zekice konuşabilir ama içten içe kibirlidirler ve bu dışarıdan da belli olacaktır. Acılarını çok iyi saklama yetenekleri de vardır. Evlenme konusunda hiiiç acele etmezler. Rengin kadını kariyer yapmaya meraklıdır ve çirkin bile olsa evlenme konusunda çok seçicidir. Aldatılmaya hiç gelemez ve sinir krizleri geçire geçire bağırıp küfür eder. Bu rengin her iki cinsi de küfür etmeyi, gece yaşamını havalı gibi görürler.. Çocukken de çok inatçı olabilirler ayıca para için yalancı ve hatta hırsız olabilirler. Örneğin yeni bir ayakkabı almazsanız şimdikini gidip bile bile kötü kullanarak emeline erişmeye çalışır. Son derece kurnaz, sinsi ve plancı olabilirler. Özellikler kadınları böyledir. Arkadaş seçiminde geleneklerin çok dışındadırlar ve kişilik özelliklerine bakarlar yani arkadaşının dinine ırkına aldırmazlar, hatta başka ırk ve dindekiler onlara daha havalı gelir. Bu rengin kadını kendisinin bilip diğerlerinin bilmediği bir şeyler olduğuna kesinlikle emindir ve birileri bir konuda kendisine gülerse gidip hırsla çalışır sonunda da ‘’işte ben böyle yaparım’’ derler. Bu insanlar ayrıca ihtiyaçları ile isteklerini eş görürler. Bu rengin özellikle erkekleri çocukken çok utangaç, sessiz ve usludur. Kadınları ise sessiz sayılmaz ve üzerilerine gelince soğukça ve küstahça konuşarak kendilerini savunurlar. Kadınları gençken, ilk başlarda diğer kızlar gibi rahatça erkeklerle flört edemez, makyaj yapamaz ama aslında karşı cinse oldukça çekilir. Sonraları tavırları yapmacık bir şekilde kadınsı olabilir. Ayrıca küçükken annelerini dinler ama sonraları buluğ çağında babalarını savunup annelerine zıt düşebilirler. Yetişkin olunca ise annelerine karşı kendilerini sorumlu hissederler. Kendiler anaç değildir ve çocuklara çok sinir de olabilir. Bu rengin insanlarının boğaz ağrıları çok şiddetli olabilir ama genellikle ender olarak boğaz ağrıları olur. Bazı şeylerden uzaklaşmak istedikleri zaman ya da birine üstünlük kurmak istediklerinde çok hastalanabilirler. Ayrıca önceleri tembel olup iş yaşamına başlayınca çok işkolik olabilirler.

Yeşil (zihinsel) : Bu insanlar daha olumlu, sessiz, kendi halinde insanlardır. Alıngan sayılmazlar. Esprilerden, hoşsohbetten hoşlanırlar. Dedikoducu değildirler, dostcanlısıdırlar. Kadınları daha sevimlidir. Erkekleri ise daha mantıksaldır ve işkolik de olabilir. Paradan hoşlanırlar. Bu rengin kadınları genellikle birkaç evlilik yapar. Şişmanlamaya yatkındırlar ayrıca vücutlarında tümör de görülebilir. Zengin olma olasılıkları vardır. Bu insanlar duygusaldır ve özellikle kadınları bunu daha rahat dışa vurur. Doğaldırlar. Kadınları konu ayakta kalmak olunca kimseye güvenmez. Arkadaşlarını korurlar. Bir ortamda önceleri gözlem yapar, olanları seyreder; fikirleri sorulursa söylerler. Söyledikleri mantıklı, konuşmaları nettir. Bazen yalnız olmaktan da hoşlanırlar. Onun dışında rahatça pek çok arkadaş edinebilirler. İnsanları kontrol etmeye çalışmazlar. Erkekleri gençken yalnızlığa daha çok eğilimlidir. Bir şeyi yapmaya karar verirlerse muhakkak yaparlar. Bazense kararsız görünürler. Erkekleri iyi birer baba olur ama işkolik oldukları için bazen doğumgünlerini vs unutabilirler. Bu renk kadınlarda da erkeklerde de hemen hemen eşit şekilde görülür.

Mavi (ruhsal) : Bu renk çok enderdir. Bu insanlar çok hayalci, çok sanatsal, alıngan, zarif, yardımsever ve anaçtırlar. Genellikle kadınlarda bu renk baskındır. Minik hayvanları da çok severler. Çocuklara da bayılırlar. Çocukları olduktan sonra üzerilerine çok düştükleri kocalarını biraz unutabilirler. Bu renk de oldukça duygusaldır ve erkekleri için de durum değişmez. Dengelidirler, ama toplum hassas erkekleri aşağıladığı için zorluklar yaşarlar. Her iki cinsi de çok iyi ve anlayışlı öğretmenler olabilirler. Hatta öğrencilerini çocukları sayarlar. Erkekleri ayrıca çok iyi birer mimar, mühendis olabilirler. Kadınları genellikle dekorasyon, tasarım, resim gibi alanları seçer. Ezilmiş kişilere karşı çok acırlar. Ortama huzur getirdikleri gibi huzursuluk da getirebilirler ama niyetleri daima iyidir. Bazen biri bir şey söyleyince konuşamazlar daha sonra olayı düşündüklerinde akıllarına zekice cevaplar gelir bunun üzerine tekrar o konuyu açıp aptal olmadıklarını göstermek isterler ve bazen insanlar onları anlayamaz. Çok zeki, hassas ve biraz güvensizdirler. Bazen dolaylı tavırlar sergilerler ama içtendirler. Evlerine çok bağlıdırlar ve ev-yuva kavramı onlar için vazgeçilmezdir. Gezmeyi, eğlenmeyi severler ama muhakkak sağlam bir evleri olmalıdır. Bu renk daha çok annesine düşkündür. Tıp alanında da başarılı olabilirler ama insanlara o kadar acırlar ki bazen işlerini düzgün yapamazlar. Örneğin dişçi olurlarsa insanın acı çekmemesi için çok dikkat ederler. Erkekleri herşeyi mantığa oturtma meraklısıda olabilir ama o da bu rengin kadını gibi çok duygusaldır. Bu insanlar kısıtlanmaya gelemez ve özgür ruhludurlar. Sıkıntıda olunca boyun arkaları sıkça tutulur, ayrıca kan hastalıkları da olabilir. Sezgileri güçlüdür. Kabalıktan ve şiddetten hiç hoşlanmazlar.

Çivit (indigo) mavi : İşte indigo çocuk fenomeni buradan doğmuştur. Bu renk orta yaşlı insanlarda pek görülmez. Daha çok gençlerde baskındır ve yine ender bir renktir. Zaten haklarında pek çok şey duymak mümkündür. Zeki, hassas insanlardır. Sezgileri güçlüdür. Kısıtlanmaktan hoşlanmazlar. Genellikle çok mutlu, eğlenceli olabilirler ama yaşamdan bezip yapayalnız ve suratsız da olabilirler. Renkli kişilikleri vardır. Güvenilirdirler, şiddet yanlısı olmasalar bile çok sinirlendiklerinde fazlasıyla agresif olabilirler. Derin, manevi, sanatsal insanlardır. Oldukça farklı fikir ve düşünceleri vardır. Pek çok yetenek gizlemektedirler. Utangaç olabildikleri derecede dışa dönük de olabilirler.

Mor (ruhsal) : Bu renkte enderdir. Kadınsı bir renktir; fakat erkeklerde de eşit derecede görülür. Bu insanlar zarif, sanatsal ve hoştur. Manevi ve aşırı duygusaldırlar. Çok zeki hem de çok kurnazdırlar. Aslen çok saf olmalarına rağmen bazen şeytan kadar plancıdırlar. Yine de çocuksudurlar ve özellikle kadınları öyledir. Annelerine düşkündürler. Masallara, resimlere, sanata, hayallere bayılırlar. Çok zeki olup pek çok yeteneğe sahip olabilirler. Kadınları erkeklere karşı cilveli yaklaşır ve lider özelliği olmasına rağmen onu kullanır gibi hareket eder. Bazen de babasını örnek alıp ona benzer ve de kendinden yaşlı birileriyle evlenirler. Bu insanlar genellikle diğerlerinin ne düşündüğünü epeyce önemser ve alıngandırlar. Metafizik konulara ilgi duyarlar. Çok yaratıcıdırlar. Bu renk insnaları yumuşak görünümlerine rağmen çok güçlü liderlerdir ama çok nazik ve zarif olduklarından liderlikleri farkedilmez. Ayrıca içlerinde saldırgan bir yön de vardır çünkü içleri enerji doludur. Çok sık ağlayıp gülebilirler ama erkekleri daha çok duygularını gizler. Bu insanlar başlarına gelen kötü olaylarda hemen kendilerini kurban gibi hissedip istan eder ve suçlayacak birilerini ararlar. Kadını anne olmak istemeyebilir ama çok iyi anne olur. Bu renk insanlarının göğüs bölgesi ve başları hassastır. Her konuda yetenekleri vardır. Çok iyi oyuncu olabilirler. Erkekleri rekabet ortamını sevmez ve rahat bırakılmak ister. Kadınları lüks sever ve küçükken şımarık olabilirler. Ama yine de çocuksudurlar. Bazıları yapmacık olabilir. Merhametli ve düşüncelidirler. Bazen de çok kinci olurlar. Rengin erkeği annesinin baskısı altında kalabilir. Küçükken çok olgun görünse de büyüdükçe içindeki çocukluk ortaya çıkar. Morlar kabul edilmeye çok ihtiyaç duyarlar. Farklı insanlardır ve bazen bu farkları onları diğer insanlarla anlaşamamaya iter. Diğer insanlar kendilerine bir şey yapmıyorsa karışmazlar çünkü pasiftirler. Fakat çok agresif tepkiler de verebilirler. Dedikoducu değildirler ama konuşmaya çok ihtiyaçları vardır bu yüzden herkesle konuşurlar ve sonunda ikiyüzlü durumuna düşerler. Bazen çok tembel davranırlar ama sevdikleri bir iş olunca canları çıkana kadar durmazlar.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!