RİTÜELLER Sana Bana Özel 

AŞK RİTÜELİ İLE EVLİLİK

Her ilişki evlilik ile tamamlanmalı diye bir zorunluluk yok. Siz kendi ruhsal gerçekliğinizde evliliği seçmenize rağmen hala yaşam planınızda evliliği gerçekleştiremediyseniz, bu çalışma sizin farkındalığınızı arttıracak ve aslında bu yaşadığınızdan dolayı acınması gereken bir birey olmadığınızı fark edip, blokajları şifalandırmada yol haritası olacak bir çalışma.

❤“Bu zamana kadar evlenemememle ilgili tüm sorumluluğu yüzde yüz alıyorum.
Kendi payıma düşen arınmayı bu zamana kadar gerçekleştirmemi engelleyen tüm hatalı verilerim ve anılarım özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum.” Yaşamda var olan bir konuyu dönüştürebilmek için önce o durumdaki sorumluluğu alarak kabul edilmesi gerekir. Bu kabul gerçekleşmeden gerçek şifa ortaya çıkamaz.
❤“Bu zamana kadar evlenmemi engelleyen bana ait olmayan düşünce, duygu ve hisleri alanımdan kaynağa gönderiyorum. Açılan boşlukların İlahi Aşk enerjisi ile dolmasını seçiyorum.” Bu niyet olumsuz evlilik deneyimi yaşamış insanlardan aldığınız kayıtları arındırıp kendi gerçeğinizi görmenizi sağlayacaktır.
❤“Bilerek ya da bilmeyerek evlenme ya da evlenmemeyle ilgili kendime oynadığım tüm oyunları bitiriyorum. Bunlara ait her şeyi alanımdan kaynağa gönderiyorum.” Bu niyet bir kaç noktayı arındıracak bir çalışma. Kişi dilden evlilik istediğini söylese de bilinçaltı kişinin evlilikten acı çekmemesi ya da mutsuz olmaması için kişinin farkında olmadığı senaryolar üretebilir. Topluluk içinde güçlü görünmek için evliliği tercih etmediğini kişilere beyan ederek, evliliğin yaşamına gelmemesini sağlıyor olabilir. Karşı cinsi küçümsediği için evlenecek “adam mı/kadın mı var ” sözünün yaratımı ile evlenilecek kadın veya erkeklerin kendinden uzaklaşmasına neden olacak.
❤“Var olduğum andan şu ana kadar evliliğin benimle benim evlilikle ilgili gizli gündem yaratmamıza neden olan tüm hatalı verilerim ve anılarım özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum.” Her hangi bir var oluş döngünüzde şu an dünyada var olan evlilik kurumunun saflığını bozan bir eylemin içinde olmuş olabilirsiniz, hücrelerinizde bulunan evlilikle ilgili mükemmel ya da çok olumsuz deneyimler o yaşamda bir daha evliliği seçmemenize neden olabilir. Bu seçim de bu yaşamda hiç farkında olmadan hücresel düzeyde evliliği itmenize neden oluyor olabilir. Bu niyetle her şey arınmış olacak.
❤“Toplumsal alandan gelen baskıdan dolayı evliliğin alanımda oluşturduğu ve kendi ilahi gerçeğimi anlamamı engelleyen tüm hükmetme ve manipülasyon alanından özgürleşmeyi seçiyorum. Buna engel olan tüm bilinçaltı çıkarlarımı iptal ediyorum. Her şeyi alanımdan ait olduğu kaynağa gönderiyorum. Açılan boşlukların ilahi Aşk enerjisi ile dolmasını seçiyorum” Kendi gerçeğinizi anlamaya başladığınızda evliliği ruhsal olarak planlayıp planlamadığınızı fark edecek ve sizin ruhsal gelişiminizle uyumluysa evlenme seçiminizi yapabilme potansiyelinizi açmış olacaksınız.
❤“Bu yaşam ya da geçmiş yaşamımda evlilik yolunda olduğum ya da evlendiğim herkesi ve tüm ailesini affetmeyi seçiyorum. Kalben yüzde yüz affetmemi engelleyen her şeyi iptal ediyorum. Affederek kendimi de karşı tarafı da özgürleştiriyorum.” Bu yaşam ya da başka yaşamdan taşıdığınız yükler varsa bu mutlu bir evlilik yaşamanızı engelleyecektir.
❤“Bu yaşam ya da geçmiş yaşamımda evlilik yolunda olduğum ya da evlendiğim herkesten ve tüm ailesinden bağışlanma talep ediyorum.” Alanınızda bulunan ah ve lanet enerjileri de sizin evlilikteki engellerinizden biri olabilir.
❤” Herhangi bir anda birilerinin evliliğine düşünce, söz ya da davranışla olumsuz alanlar açtıysam bunların ilahi olarak tamamen şifalanmasını engelleyen  tüm hatalı verilerim ve anılarım özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum.” Bu yaşam ya da geçmiş yaşamlarınızda farkında olarak ya da olmayarak herhangi birinin evliliğinde açmış olduğunuz alanları şifalandıracak.
❤“Anne ve/veya babamın, atalarımın, ruhsal ailemin evlilikle ilgili karmik bir durumu varsa, bu alanda bana düşen sorumluluğu yüzde yüz alıyorum. Bu karmik alanın tamamen arınmasına engel olan tüm hatalı verilerim ve anılarım özür dilerim. Bu zamana kadar sizi arındırmadığım için lütfen beni affedin. Bana arınma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim. Mucizelerin kapısını açtığınız için sizi seviyorum.” Bu niyet de eğer sizin var olduğunuz ruhsal aileden ya da doğduğunuz aileden devam eden evliliğin ortaya çıkmasını engelleyen bir durum varsa onu şifalandıracak.
Herkesin alanında bu konuların derinliği çok farklı olacağı için her niyeti kaç gün ya da günde kaç kere yapmanız gerektiğini kas testi ile bedeninize sorup tespit etmeniz en doğru ilerleme şekli.

Her Dem Bütünün Hayrına OLsun

Buna da Bakmalısın !

Leave a Comment

error: Content is protected !!